Yılmadan, Usanmadan Mücadele Etmek…

Her ne kadar çırpınışlar kifayetsiz, mümkünat kapısı fersah fersah uzak görünse de ‘Zaferle değil, seferle mükellef’ olduğumu hatırlar silkinirim.
 
Hani demiş ya mütefekkir:
 
“Hak tecelli eyleyince, her işi asan eder.
Halk eder esbâbını, bir lahzada ihsan eder.”
 
Ezcümle ‘dilsiz şeytan olmamak için’ ille de mücadele, ille de mücadele. Boş ver diyipte aldırmayan gönül kül olsun.