Ya Sabır…

Cümle hissiyatımıza tercümân olan sevgili Yunus’un (r.a) veciz bir şekilde ifade ettiği “Bir gönül kırdın ise kıldığın namaz değil / Cihan bir araya gelse elin yüzün yumaz değil” kelamının sırrına vakıf olmanın da bir bedeli var tabii. Kırmamak için, dökmemek için, insicamı bozmamak için SUSUYORSUNUZ. Ne acıdır ki muhatabınız, sukutunuzun ardındaki bu derûn anlayışın idrakinde olmayabiliyor. Binaenaleyh tahrikane ahvalini şiddetli bir surette devam ettirebiliyor. “SABIR” deyip sevgiyi halk edene bırakıyorsunuz kendinizi.
 
Hâlik, hepimize dilin kifayet edemeyip gözlere nazar eden kelamların idrakinde olan, sukutumuzda ki çığlığı işitip haddi hududu zorlamayan arkadaş, dost nasip etsin. Kırmayan, usul dairesinde başkalarının da kırıp dökmesine müsaade etmeyen bir bahşeylesin.