Tartışmalı Kanun Değişikliğine Dair…

Hukukla alakadar olan, bu konuda yazıp çizen, tedrisattan geçen biriyim. Bu bağlamda hepimizin malumu olan son kanun teklifini fikir beyan edilecek kadar kıymeti harbiyesi olduğunu düşünmüyorum. Nitekim Sayın Başbakanımızda teklifin yeniden görüşülmesini istiyor.
 
Şu hususun altını çizmeliyim ki ebeveynlerinden habersiz erken yaşta evlenenlerin mağduriyetini gidermek adına Medeni Kanunun (TMK) 124. maddesi halihazırda var zaten! Hayatında bir kez bile TCK’yı TMK’yı okumamış, içtihat, hakimin takdir yetkisi nedir bilmeyen değerli arkadaşlarım “Efendim yasa tecavüzcüleri kapsamıyor…” diye gülünç şeyler yazıp insanların ruh sağlığını olumsuz etkilemezse güzel olur.
 
Hülasa yasa teklifinin SAVUNULACAK BİR GRAM iyi tarafı yok. Prensip sahibi bir insan ehil olmadığı konuda söylediği her sözün vebal getireceğini iyi bilir.