Söz Gümüş ise…

bloggünceKelamın kudretine müdrik olmak, çok konuşmaktan ziyade sukutu, az ama özlü tekellüm etmeyi elzem kılar. Nitekim ağızdan çıkan söz hedefe atılan bir ok gibidir, 12’den vuramaz ise muteber değildir, israftır. Kendimi bu noktada çok eksik hissediyorum…

Murat UZUN