Sosyal Medya ve İletişim I

bloggünce

İdrak etmekte zorlandığım bir husus var kıymetli dostlar. Bir takım afaki, iraptan mahalsiz mülahazaları ve de hezeyanları adına sosyal medya denen şu içtima-i matbuat dairesinde koca koca harflerle yazıp, ne Türkçe’nin ne de beynelmilel başka bir lisanın kaidelerinde olmayan bir noktalama işareti kullanım biçimiyle nihayetlendiren insanlar acaba neyi amaçlıyor?

Rahmeti Rahmanın vermiş olduğu akıl nimetimi kullanıp, hüsnü lisan ile iletişim kurarak sıkıntıları çözüme kavuşturmak var iken duvarlardan hamaset yapmanın ne faidesi var ki?

Sahifemin yönünü (Facebook) aşağıya çevirip şöyle bir seyran eyleyince öyle trajik şeyler görüyorum ki, işbu hâl beni şu satırlarımı yazmaya sevk ediyor.