Acıyorum iki şeye… Şiir & Aşk

kapak

Evet satırlarımı okuyan güzel dost, değerli misafir; başlıkta anlattığım gibi merâmım. Acıyorum, üzülüyorum ademoğlunun ruhi aleminin iki süsü olan aşka ve onun dizelere sinmişi olan şiire. Şu elim zamanda ademoğlu en çok bu iki şeye zulmediyor! Aşk, kadir kıymet bilmezlerin dilinde, ucube sosyal sayfalarında bir nârâya dönmüş iken; şiir ise vezinden, uyaktan, imladan, duygudan fakirlerinin elinde bir oyuncak!

İçim sızlıyor efendi!

Hevâsının adına aşk deyip âşık kesilenler, iki satır yazmayla şairim diyenler; acep bir gün otururda tefekkür eder mi?

Mecnun’u okuyup âşığım demekten, Yunus’u okuyup şairim demekten utanır mı?