Mümkünü gayri mümkün…

bloggünceİlk duyuşta tam idrak edilemeyen hatta beyhudeymiş gibi kulağı tırmalayan lakin bir yandan da insanı tefekküre sürükleyen muğlak, tekerleme misali kelamları çok seviyorum. Bunlardan bir tanesi de bir filmde duyduğum şu veciz söz

“Mümkünü gayr-i mümkün, gayri mümkünü de mümkün yapmak mümkün değildir.”