İkinci Öğretimli arkadaşlarıma…

Öğrenim gördüğüm Erciyes Üniversitesi’ndeki harç ile ilgili itirazlara dair yazım

Devletimiz üniversite sınavında başarılı olamayan bizlere ikinci öğretim adı altında bir fırsat sunup, fakülteleri gecenin 11 12’sine kadar açık tutmuşken, bunun külfetinden kaçmak ve isyanvari bir tutum içine girmek kanaatimce pek mantıklı değildir.

bloggünce

“Ücretsiz eğitim” diye mefhumdan bahsetmek de pek mantıklı sayılmaz. Nitekim sol cenahın idolu olan Rusya’da bile(!) üniversiteler harca tabidir.

Başarılı öğrenciyi ödüllendirip, başarısızlıkta ısrar eden öğrencileri birazcık zorlayan eğitim sistemi yeğlemek lazım. (Her ne kadar nefsime/nefsimize ağır gelse de) Mevzu bahis olan 3. kez aynı dersi alınca ek ücretler istenmesi konusunda miktarın azaltıması, mâkul seviyeye getirilmesi konusunda talepler iletilebilir fakat mübalağa edilmemesi elzemdir.

Unutulmamalıdır ki Erciyes Üniversitesi bir kamu üniversitesidir vatandaşımızın vergileri ve devletimiz katkılarıyla finanse olmaktadır. Devletimize ve vatandaşımıza çok yük olmadan, faideli bireyler olarak ülkemize hizmet etmenin sabırsızlığı içinde olmalıyız.

Tüm arkadaşlarımı sevgi ve muhabbetle selamlar, provakasyonlara gelmemelerini temenni ederim.