Gününüz Kutlu Olsun ‘Hanımlar’

 

 

Dünya-Kadınlar-Günü

Kainatın süsü ve nuru olan; dokunduğu var olduğu her şeyi güzelleştiren baş tâcı hanımlarıin kendilerine ithaf edilen 8 Mart Dünya Kadınlar gününü cân-ı gönülden tebrik ederim. İnancımıza göre ayağı cennete malik kadınlara muazzam bir kıymet atfeden bir medeniyetin mümessili olmak bizler için şüphesiz önemli bir gurur vesilesidir.

Son zamanlarda kadınlara karşı uygulanan müessif filllerin tekerrür etmemesi; Almanya’da bir Sırp haini tarafından katledilen Tuğçe ALBAYRAK ve geçtiğimiz günlerde vuku bulan canice saldırı sonucu edebiyete irtihal eden Özgecan ASLAN’a Cenab-ı Mevladan rahmet ve mağfiret dilerim.

 

Murat UZUN