Günü birlik yaşıyor insanoğlu…

blogresElim zamanın ne mühim felaketidir bu, günü birlik yaşıyor her şeyi insanoğlu… Sevgisi, aşkı, muhabbeti hep günübirlik. Günübirlik seviyor, günübirlik sayıyor, dün ve geçmiş umurunda değil.  Nebatat âleminin içinden gülü, sümbülü misal vermek isterdim ama en çok ‘saman’ anlatıyor onun halini!  Nitekim alevi gibi tüm duyguları… Coşkun başlıyor ve ansızın bitiyor. Çölde su ararcasına vefayı arıyorum soruyorum ama sanırım artık o gerçekten de bir semt adından başka bir şey değil.