Çerçevenin “solu”ndaki öze dönüşler

Zaman değişiyor, insanlar değişiyor binaenaleyh fikirler değişiyor. Dildeki yozlaşmayı, sığlığı görmek ön yargılardan arınmak nihayet ki başlıyor. “Sol” yanımızdaki değişimleri kayda değer buluyorum. Halk TV gibi bir kanalın böyle kelimerle haşır neşir olması güzel bir hâl.

tablonun solundaki degisimler